València: guia particular (1992)

 

 

   

València. Guia particular (1992)

 

Extramurs. El Grau i la mar. La nit

L’horta. L’Albufera

Índex

 

 

EXTRAMURS

 

El Grau i la mar. La nit

 

Ja he dit al principi que València, vista en el mapa, sembla una ciutat de voramar, però no ho és. Li passa com a Roma o a Pisa: són ciutats que han estat sempre prop de la mar, però només prop. A València, per anar a la mar, cal fer un viatge. No hi ha una Promenade des Anglais o una Cannebière, com a Niça o a Marsella, ni una Rambla que acaba en el port com a Barcelona, ni un Born com a Palma, ni una Esplanada com a Alacant. València és una ciutat de terra endins: de poca terra, però prou per fer una diferència. Entre l’antiga Porta de la Mar i la mar, hi ha poc més de tres quilòmetres, que ara es fan en pocs minuts d’autobúa o de cotxe, però que durant molts segles representaven tot un món de distància. Cal recordar també que en definitiva, fins fa menys de cent anys, València era una cosa i els Pobles de la Mar una altra: municipis di­ferents fins i tot. Ben comunicats, amb un bon camí per als carros, i després per a les diligències i les tar­tanes, i més endavant amb un tren i amb un tramvia, però diferents. Encara ara, quan ja tot és un únic espai urbà, la gent del Cabanyal i del Grau, quan van cap al centre de la ciutat, diuen que «van a València», i ser grauer és una manera especial de ser valencià: una manera més viva, més sorollosa i més expansiva, com correspon, segons és fama, a gent d’arrel pescadora i marinera. Són barris que són molt més que barris, tenen les seues pròpies festes, són els únics que fan proces­sons de Setmana Santa —més aviat pintoresques i poc ortodoxes—, i han estat tradicionalment hostils als «se­nyorets» de la capital i al València Club de Futbol, i partidaris de la república i del Llevant Unió Deporti­va. Si el visitant agafa l’autobús i va per l’avinguda del Port, a mesura que s’acoste a la mar és ben possible que tinga la sensació d’estar entrant en una ciutat diferent, que no és ben bé la València que fins ara ha vist. Si després baixa de l’autobús i passeja pels car­rers del Cabanyal, aquesta sensació serà encara molt més intensa i clara.

 

La Vila Nova de la Mar de València —Vila nova maris Valentiae— durant els segles medievals era només un grapat de cases a l’esquerra de la desemboca­dura del riu i al costat de l’embarcador de la platja, un rudimentari grau o graó de fusta. Jaume I va atorgar privilegi de poblament el 1249, i durant els segles XIV i XV el poble va créixer una mica, s’hi van construir unes drassanes (cinc naus gòtiques que durant molt de temps han estat tallers i magatzems, i que ara estan en procés de restauració) i es va fer el drenatge de la marjal de l’esquerra del riu. El Grau va ser emmura­llat i fortificat el segle XVI, per causa del perill dels pi­rates algerians, però el port no va prosperar gran cosa: era només un moll d’estaques de fusta, i el dic del segle XVIII a penes servia per arrecerar les naus. Només a partir de mitjan segle XIX (1852-1869) es pot dir que hi hagué un verdader port, cosa que no representa una gran tradició naval. De tota manera, durant la segona meitat del segle passat, l’exportació de vi, de taronges i d’hortalisses («Aigua i sol, i guerra en Sebastopol», és el desig de llauradors i comerciants, d’ençà dels bons negocis que va portar la guerra de Crimea), va fer créi­xer l’activitat del port, i el Grau esdevingué una zona de magatzems i d’indústries químiques, metal·lúrgi­ques, d’adobs i de construcció naval. El creixement ac­tual de tot el sector de migjorn, és una continuació d’aquest mateix procés. Quant al Cabanyal —i la seua continua­ció cap al nord, el Canyamelar—, encara que semble una sola cosa amb el Grau, té una història diferent, i de fet constituïa fins el 1897 el municipi del Poblenou de la Mar, separat de la Vilanova del Grau, i incorporat aquell any a València. El Cabanyal no era el poblat del port, sinó dels pescadors. Un poble que s’allargava a la vora de la platja (ara el mar ha reculat alguns cente­nars de metres), en rengles uniformes de barraques de teulada de palla. A finals del segle XVIII un incendi va arrasar el poble, i la reconstrucció es va fer, durant el XIX, seguint una particular retícula de carrers llargs i estrets paral·lels a la mar. És en aquests carrers on més es nota la continuïtat d’una vida familiar i social, de poble, en el més saludable sentit de la paraula, amb moltíssimes cases d’una o dues plantes, de façanes co­bertes de taulells de colors, i on la gent els mesos de bon temps pren la fresca a la porta en rotgles de cadi­res, els nens juguen al carrer, els homes ixen de casa en camiseta, i les dones agranen cada dia el seu tros de vorera. He d’advertir que estic parlant del Caba­nyal autèntic i antic, o siga dels carrers de la Reina —més urbà i comercial—, de la Barraca, del Pare Lluís Navarro, de Josep Benlliure o d’Escalante. Fora d’ací, aquests barris ofereixen sovint paisatges absolutament desoladors.

 

I després, és clar, hi ha les platges, les Arenes i la Malva-rosa. Com tantes altres platges massa urba­nes, més val visitar-les en qualsevol estació de l’any que no siga al ple de l’estiu. Ací no hi ha hotels davant de la mar, ni blocs d’apartaments, ni cap d’aquelles amenitats que fan que una platja siga apta per a turistes d’agost. Les Arenes i la Malva-rosa vénen d’aquell temps en què no havia arribat encara el turisme de masses, ni l’automòbil universal, ni la necessitat de pos­seir un apartament a la costa. Aquestes platges són anteriors a tot això: són platges antigues. Platges de cases de banys, merenderos, vells restaurants, balnea­ris amb palmeres i columnes, i més al nord modestes vil·les amb jardí de cara a la mar. El miracle, o cosa rara i admirable, és que tot això encara existeix. Ben o mal conservat, adaptat o no a uns altres usos, però existeix, no ha estat tot arrasat per fer-ne una platja urbanitzada, turística i moderna, gràcies a Déu i a la tradicional inconsistència dels projectes municipals en aquesta part de la ciutat. Així, encara és possible, ací, veure la platja i la mar com una cosa natural, que apareix on s’acaben els carrers i les cases, i no com una instal·lació complementària pensada per al turisme. Ací es veu que sempre hi ha hagut mar, que sempre hi ha hagut platja, i que sempre hi ha hagut gent que vivia tocant la platja i prop de la mar. Amb una mica d’esforç, hom pot representar-se Joaquin Sorolla, amb barba i barret d’ales amples, plantant el cavallet damunt la sorra i pintant infants nus estirats a la vora de l’aigua, parells de bous que trauen pesades barques de vela a la platja, o senyores que passegen al sol per l’arena daurada vestides dels peus al coll amb blancs vestits vaporosos. És una iconografia tan arrelada en aques­tes platges, que una vegada l’any els sorollistes hi mun­ten un escenari amb bous i barques, peixateres i se­nyores de blanc amb vel de mussolina, s’instal·len al voltant, i pinten àrduament del natural com ensenya­va el mestre. L’altre geni local associat a la platja és, naturalment, el novel·lista Blasco Ibáñez, que en els seus primers anys de glòria s’hi va fer construir un espantós xalet amb cariàtides —no cal que el busquen, perquè ja no existeix, tot i que de tant en tant parlen de refer-lo— i passejava per l’arena sense corbata, amb un havà entre els dits, i deixant-se admirar per banyistes i pescadors. En fi, en un migdia tebi entre octu­bre i abril, hom pot evocar imatges de la història de l’art o de targeta postal, escenes dels estius de post­guerra amb famílies en rotgle menjant meló d’Alger o dinant de fiambrera, senyoretes amb banyador de fal­deta fins més avall de mitja cuixa, fotògrafs ambulants, carrets d’orxata i gelats, i parelles de la Guàrdia Civil vigilant la moral pública. La moral, l’establien les ins­truccions del governador, emmarcades a les cases de banys, segons les quals els homes no podien mostrar el tors descobert, i homes i dones havien de cobrir-se amb un barnús o una tovallola en el moment mateix d’eixir de l’aigua. I evocant tot això, a fi de donar una mica de profunditat històrica a la visita, entrar en un restau­rant i demanar marisc fresc i arròs a banda, i passar així un parell d’hores mirant la mar. Com que totes les velles cases de banys són ara restaurants, el visitant pot pensar que el peix i l’arròs són igual de bons en qualsevol establiment. Però això no és veritat, i les pos­sibilitats d’error són molt menors si va directament a ca La Rosa, al costat del balneari de Les Arenes.

 

També podria ser que fóra de nit, i el visitant tinguera interès a comprovar si és fonamentada o falsa la fama de frondosa vida nocturna que té la ciutat de València. La platja de la Malva-rosa és un bon lloc per fer-ne la comprovació. És recomanable realitzar la inspecció en una nit que no siga d’hivern, ni freda ni plujosa, i si pot ser entre dijous i diumenge. Satisfets els requisits anteriors, els entesos aconsellen també arribar a —o aguantar fins— les altes hores de la mati­nada, que per uns altres són ja les baixes hores de la nit. Sembla que hi ha locals i establiments on la ver­dadera animació i afluència comença a partir de la una, les dues o les tres, o encara més tard (o més d’hora, segons la perspectiva). Com que, en matèria de cos­tums, hi ha ben poques novetats sota el cel i damunt de la terra, tampoc la nocturnitat contemporània dels valencians és un invent d’aquesta generació. Ja a fi­nals del segle XV, els veïns de València sorprenien els forasters en aquest punt, com reflecteix el viatger ale­many Hieronymus Münzer, que no amaga el seu astorament: «Els habitants de la ciutat, tant els homes com les dones, acostumen a passejar de nit pels carrers, on hi ha sempre tanta gentada que hom creuria trobar-se en una fira, però ho fan amb molt d’ordre perquè ningú no s’hi fica amb el proïsme. Mai no hauria cregut que existís tal espectacle, de no haver-lo vist, acompanyat pels meus compatriotes, els honrats mercaders de Ra­vensburg. Les botigues de queviures no les tanquen fins la mitjanit, i així hom pot comprar-hi allò que vulga a tothora.» La diferència fonamental respecte al temps del viatge del mercader alemany, és que ara els homes i les dones, a València, també acostumen a passejar de nit pels carrers, però més en cotxe que no caminant. Més d’una vegada he pogut constatar que la intensitat del trànsit —en punts com el carrer de Colom, la Gran Via del Marquès del Túria o l’entrada a l’avinguda del Port—, a la una o a les dues de la nit, és tan forta com a les mateixes hores del dia. Els honrats burgesos de Ravensburg, ara mateix, tampoc no s’ho creuran si no ho veuen amb els seus ulls. Que això passe en un d’a­quells indrets on la gent va només a fer vacances i a divertir-se, és natural. Que passe en poblacions on potser fa massa calor de dia, i la gent treballa poc, també és lògic. Però que passe a València, on la major part de l’any no fa gens de calor, on gandulejar està mal vist, i que no és precisament Eivissa, ja no té tan fàcil ex­plicació. Potser és només una qüestió de grau: que la dissolució nocturna no siga cap exclusiva de València, sinó que ací siga únicament una mica més intensa i extensa. En tot cas, si la diferència és petita, es nota molt. Es nota en el trànsit de les dues de la matinada, quan la gent va d’un lloc a un altre buscant variació, o quan uns ixen de casa i uns altres ja hi tornen. I es nota, sobretot, en els carrers i barris on es concentra el moviment, alguns dels quals ja han estat assenya­lats de passada, com el carrer de Cavallers i el barri del Carme, la Gran Via i plaça de Cànovas, la plaça del Xúquer, i ara la Malva-rosa.

 

No sé si l’eventual usuari d’aquest llibre és molt o poc afeccionat a les activitats noctàmbules no domèstiques i, si ho és, quina de les varietats possibles s’estima més. Jo no sóc particularment entès en la matèria, però els experts consultats per al cas —perio­distes amics i coneguts, i altres pecadors nocturns ha­bituals— m’asseguren que l’oferta de varietats és am­pla i ben assortida, tant pel que fa a les preferències musicals com a les eròtiques o a les del consum de substàncies poc legals. Més o menys com en qualsevol altra ciutat gran d’Europa, tot s’ha de dir, i sense que això represente cap novetat històrica: la mala vida i la dolce vita sempre han estat preferentment nocturnes i sempre han intentat satisfer la varietat del gust. La novetat històrica, crec jo, no és la nocturnitat, ni la bona o la mala vida que s’hi pot fer. La novetat són les dis­coteques, que són un pur resultat dels progressos en la tècnica d’amplificar el so. A la ciutat de València, i als pobles i viles de la rodalia, aquests locals abunden d’una manera que a mi em sembla prodigiosa, però que deu ser normal. Sense eixir de la Malva-rosa, hom pot vi­sitar alguns models representatius d’aquesta mena d’institucions, que enguany es diuen Activ, Hipnosis o Vanessa, però que l’any que ve poden no existir, o dir-se d’una altra manera. Però si el visitant prefereix les músiques menys agressives i mecàniques, i si li agra­da ballar sense convulsions, no està del tot perdut: pot acudir a Casablanca, en l’edifici d’un antic balneari de mar, on hi ha un gran saló de ball amb orquestra, amb una pista i taules al voltant, tal com ha de ser i com ha estat tota la vida. Si l’objectiu del turisme nocturn és simplement prolongar la conversa, o passar el temps a la fresca, també la Malva-rosa és una bona destina­ció, sobretot a l’estiu, en alguna de les velles cases amb jardí, com el Flamingo, on les palmeres i la il·luminació poden crear un efecte de pau subtropical.

 

 

 

L’horta. L’Albufera

 

És cosa demostrada que els romans la sabien molt llar­ga, en matèria de fundar ciutats i d’elegir-ne l’empla­çament. El cas de València, entre les ciutats estricta­ment fundades del no res per la república romana, n’és un dels encerts més complets. En realitat, si hom con­sidera la llarga plana litoral —uns cinquanta quilò­metres— entre Sagunt i Cullera, és difícil no imaginar-se al centre, en qualsevol moment de la història, una ciutat important. Al llarg de dos mil anys, el domini de València sobre el seu entorn immediat ha estat el clàs­sic d’una ciutat sobre el camp. I el camp —l’horta rega­da per les sèquies del Túria— començava al peu mateix de les muralles, sense transició, tal com es veu en gra­vats quasi fotogràfics de mitjan segle XIX. Després, l’ex­pansió fisica de la ciutat ha hagut de fer-se, inevitable­ment, sobre aquesta mateixa terra d’horta, és a dir so­bre camps regats i molt productius que els llauradors sovint es resisteixen a abandonar. Així, si abans l’agri­cultura començava al peu de la muralla, ara comença a tocar de l’últim bloc construït, o continua entre magat­zems i naus industrials. L’entorn immediat de l’espai estrictament urbà no està fet de boscos, muntanya, so­lars i terres ermes, sinó de camps de cols, de carxofes i de cebes intensament treballats. La construcció gua­nya terreny constantment i l’horta en perd, però és com si fóra una batalla cos a cos, sense que entre els dos enemics hi haja mai un espai neutral o una terra de ningú. Ara bé, com que en aquesta guerra desigual el vencedor absolut és l’asfalt i el ciment, dins del muni­cipi de València l’horta ocupa ja espais únicament mar­ginals i molt alterats en relació al seu aspecte de fa només vint o trenta anys. I la mateixa cosa ha passat als municipis del nord-est, l’oest i el sud de la ciutat. De manera que, si el visitant vol fer una instructiva passejada entre els camps, relativament lluny dels avanços de les fàbriques i dels blocs de pisos, li queda la part nord-oriental, entre la mar i l’antiga carretera de Barcelona. Pot agafar, per exemple, un autobús fins a Alboraia, i des d’ací entrar directament en la part de l’horta que menys ha perdut, en conjunt, el seu aspecte tradicional.

 

Possiblement el lector/visitant ha hagut de su­portar alguna vegada, de paraula o per escrit, els tò­pics que solen aplicar-se a aquest paisatge agrari, i que es poden resumir en: «ubèrrim», «jardí de flors» i «verdor luxuriant». Anem per parts, que totes són falses. La primera, perquè aquesta terra no és ni més ni menys fèrtil que qualsevol altra vall o plana litoral de l’en­torn mediterrani, el que passa és que ací els agricul­tors la treballen amb una tècnica especialment com­plexa i depurada. La segona, perquè en qualsevol prat en primavera, en qualsevol poblet alpí, o als camps d’Holanda, de la Riviera o del Maresme, hi ha moltes més flors que a l’horta de València. La tercera, perquè en aquesta horta hi ha molt pocs arbres, la verdor supèrflua és molt escassa, i en general dominen més els colors de la terra que els colors vegetals. El valor estètic d’aquests camps deriva sobretot del seu funcio­nalisme racional, i no de cap intenció decorativa. El suposat barroquisme de l’horta valenciana és cosa no­més d’alguns pintors post-romàntics, de les fotos de targeta postal, i en general de gent que no té una idea molt clara de com es cultiven les cebes. Aquests camps són el domini del quadrat, del rectangle, de la línia recta i de les paral·leles perfectes. És com si estigueren di­buixats amb un regle i un cartabó, i com si una gran part del treball agrícola, de la tècnica i de l’esforç del llaurador, estigués dirigida precisament a l’exactitud de les paral·leles i dels angles rectes. Un paisatge minuciosament dibuixat, regular, quadriculat, de superfícies tan planes com si hagueren estat allisades amb espàtula. Un paisatge molt més comprensible si, en comptes d’imaginar-lo en termes de barroc i exube­rància, el pensem en termes de racionalisme i produc­tivitat. Un racionalisme, això sí, molt obert, lluminós i clar.

 

Dubte que en cap altra part del món el treball de la terra haja arribat a un grau tan alt de refinada perfecció com el que han assolit aquests llauradors valen­cians. Dic «treball de la terra» en el mateix sentit que podria dir treball de la fusta, de la pedra o de les fibres tèxtils. O siga, de la terra com a tal, com a matèria, a la qual arriben a donar-li una suavitat al tacte i a la vista com no l’he trobada enlloc. És una terra que ha arribat a ser finíssima, farinosa entre els dits, i que quan la preparen abans de cada plantació queda tan flonja i estovada que s’hi pot enfonsar la mà com en l’arena o en la neu. Amb aquesta matèria, la superfí­cie de cada parcel·la després de treballada i preparada —tota llisa i uniforme, repartida en taules llargues o curtes, en cavallons amples o estrets, o en altres va­riants de la geometria—, té l’aspecte d’una vellutada pulcritud, d’una obra ben polida, perfecta i acabada. Aquesta és, per mi, la més profunda i secreta bellesa de l’horta de València: no la possible bellesa botànica i verda de les hortalisses (que són iguals pertot arreu), sinó la bellesa de la terra plantada, i de la terra ma­teixa treballada i sense plantes. Si és una bellesa se­creta, no és perquè estiga amagada, sinó perquè, com que poca gent la busca, poca gent la sap trobar. I una advertència: si entre els camps de carxofes o de lletu­gues en veuen uns altres coberts d’un herbassar alt i espès, no pensen que es tracta d’algun farratge insòlit, o d’alguna herba silvestre; són camps de xufes, pro­ducte de conreu difícil i delicat, especialitat d’Alboraia i d’aquesta part de l’Horta. Al poble, podran demanar una orxata, amb tota garantia, en qualsevol dels nombrosos establiments que l’elaboren.

 

Per acabar, després d’haver fet una petita excur­sió cap al nord a contemplar la terra, el visitant en pot fer una altra cap al sud, a mirar l’aigua. Potser el més gran privilegi natural de València és disposar, a pocs quilòmetres de la ciutat, d’un espai on coincideixen la mar amb una esplèndida platja, un extens cordó de dunes cobertes de pins, i a l’altra banda dels pins un llac. Els valencians, però, no són gent de tendència lacustre, i fora del ple de l’estiu, quan la platja del Saler s’omple de gent, els voltants de l’Albufera solen ser un paratge pràcticament desert. Com que la contemplació de l’aigua és l’objectiu d’aquesta excursió, és millor fer-la entre els mesos d’octubre i gener: llavors, hom tanca les comportes de les goles (les goles del Perelló, del Pe­rellonet i del Pujol són la comunicació del llac amb la mar), i l’aigua puja de nivell i inunda els arrossars cir­cumdants. Així, tota la marjal esdevé un únic «lluent», una superfície d’aigua contínua que arriba a cobrir uns vint quilòmetres entre Pinedo i Alfafar al nord —tocant la mateixa València— i Sueca i Cullera al sud. Aquesta era l’extensió del llac en temps antic, quan tot açò era un golf, encara no tancat, per on es comunicaven les desembocadures del Túria i del Xúquer. Fa dos segles, l’Albufera era encara més del doble de gran del que és ara, i fa poc més de cent anys tenia una superfície de 5000 hectàrees, que han quedat reduïdes a unes 3000 en l’actualitat per causa sobretot dels aterraments: els llauradors pobres transportaven fang i terra a les vo­res, reblien el llac, i així es construïen a poc a poc una parcel·la d’arròs. És gairebé inconcebible, ara, l’esforç sobrehumà que va representar el transport, en barca, de centenars de milions de tones de terra i de fang, a perxa o a vela pels canals. I gràcies que ho van prohi­bir fa ja més de seixanta anys, que si no el llac s’hauria quedat reduït a un bassalet.

 

Created by DPE, Copyright IRIS 2005

L’Albufera

 

La millor manera de fer una excursió a l’Albu­fera és no fer-la de cap manera concreta. Seguir qual­sevol dels camins entre els arrossars i els canals, per la carretera del Saler a Alfafar, o entre el Perelló i Sueca. Aturar-se tres o quatre vegades quan apareix el llac a la dreta després de deixar l’autopista del Saler, per exemple a la gola del Perellonet, i gaudir d’un inoblidable capvespre de tardor amb el sol a l’horitzó damunt de l’aigua. Seguir per la carretera, entre els pins i el llac, arribar al poble del Palmar passant ponts estrets sobre els canals, i allà buscar l’antiga llotgeta del peix, que és a la vora d’un canal ple de velles bar­ques negres, i en un restaurant pintat de blau dema­nar unes tellines de la platja, un all-i-pebre i un arròs a banda. El Palmar era una illa amb un poblet de bar­raques de fang i palla on vivia una antiga comunitat de pescadors, amb privilegis i lleis particulars. Ara, quan els aterraments l’han unit a la costa i ja és difícil trobar-hi una barraca, la gent del poble es dedica so­bretot a cultivar arròs i hortalisses i a donar de menjar als forasters. Però la comunitat de pescadors encara és viva, i el foraster pot demanar anguiles amb tota ga­rantia. També pot preguntar —si no veu el cartell— on lloguen barques per dur-lo a fer un passeig per l’Al­bufera, i si té sort trobarà algun pescador jubilat que el passejarà pels canals entre joncars fins al centre del llac, i li contarà històries de quan no hi havia turisme ni contaminació, de quan els cavalls venien en barca de vela fins als camps, i de quan entre Catarroja i el Saler hi havia un barquet de passatgers, com un tram­via lacustre, que li deien el Ravatxol, que era el nom, segons diuen, d’un famós anarquista francès.

 

Després de tot això, el visitant pot tomar a la ciutat amb l’esperit més fresc, passar una altra vegada per la vora del riu, per la Porta de la Mar i la Glorieta, pel carrer de la Pau i per davant del Micalet de la Seu. I llavors, assegut una altra vegada en un cafè de la plaça de la Mare de Déu, mirant els coloms blancs, es pot fer la il·lusió que ja coneix València.

 

 

 

València, guia particular / ÍNDEX

 

1. El cor de la ciutat ... 9

          Entrar a València ... 11

          Coloms i casaments ... 14

          Escenes de plaça ... 17

          El Tribunal ... 19

          Més escenes de plaça ... 21

          Romans ... 23

          Moros ... 28

          L’Almodí ... 31

          La Seu. El Micalet ... 33

          La Mare de Déu ... 40

 

2. Intramurs I ... 43

          La Xerea ... 48

          Carrer de la Mar. Sant Vicent ... 53

Palau de la Generalitat. La ciutat i el regne ... 60

          Nobles i mercaders ... 67

          Carrer dels Cavallers. El Corpus ... 73

          El Carme ... 79

 

3. Intramurs II ... 89

          Velluters. Escoles Pies. Putes ... 92

          La plaça del Pilar. Les falles ... 99

          El Mercat. La Llotja ... 103

          La plaça i l’Ajuntament ... 112

          El Patriarca i la Pau ... 118

          La Porta de la Mar ... 126

 

4. Extramurs ... 131

          El riu. Els Vivers. L’Albereda ... 134

          La llum ... 140

          La Gran Via ... 142

          El Grau i la mar. La nit ... 150

          L’Horta. L’Albufera ... 157

 

5. Índex de noms ... 165

 

 

Joan F. Mira

València. Guia particular

Barcelona: Barcanova, 1992

 

 

Tornar a la pàgina anterior Pujar